0474 501 399 info@vbc.bz.it
Logo VBC
Damana do contat

Area cliënc

N portal da colaboré y se confronté.

Jí ite

Domanda de contat

La manira plü asvelta da nes imparé a conësce.

Domanda de contat
Stlüje
Soluziuns nia ma por les cutes

Na consulënza fiscala efiziënta

Les cutes é tan desvalies sciöche ince altes. Controlé les dates de tomanza, i mudamënc y les novités se damana n impëgn costant. Dilan a nosc sorvisc de consulënza fiscala cualifiché podëise dormí saurí.

Les cutes é altes, de de tröpes sorts y se müda demeztrú. Porchël ne n’él nia tres saurí da avëi la suravijiun dles dates de tomanza y dles novités. IMU, IRAP, IRPEF, IVA (CVA), cutes de sozesciun, cutes söles donaziuns, tasses de conzesciun, bol de zircolaziun, marches da bol é ma la piza de n iceberg datrai veramënter enorm.